Tussenschoolse opvang

 

Voor alle duidelijkheid zetten we de afkortingen, die met kinderopvang voor schoolgaande kinderen te maken hebben nog even voor u op een rij.

De buitenschoolse opvang (BSO) bestaat uit:

- VSO   = voorschoolse opvang

- TSO   = tussenschoolse opvang

- NSO   = naschoolse opvang

De VSO en de NSO wordt op onze school verzorgd door Stichting Kind & Co. De TSO, tussenschooolse opvang, doorgaans aangeduid met overblijf wordt verzorgd door de Stichting Ena Okto.

 

Overblijven in het schooljaar 2017-2018

Voor ouders die hun kind(eren) het gehele schooljaar gebruik willen laten maken van

tussenschoolse opvang, is onderstaande informatie van belang.

Voor het overblijven op onze school bestaan twee mogelijkheden:

1. met een abonnement

2. incidenteel met een strippenkaart

Hieronder treft u een korte uitleg over beide vormen.

 

Abonnement:

Door een storing op de website is het nu niet mogelijk om het formulier online in te vullen. Er wordt aan gewerkt om dit zo spoedig mogelijk te herstellen.

Met ingang van het nieuwe schooljaar vervalt de keuze van de dag abonnementen en gaan we uit van één tarief nl.  € 75.00 per kind per dag.

 

U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de overblijf door een mail te sturen naar

tso@obs-eendracht.nl en het verschuldigde bedrag over te maken.

Vermeld in de mail  s.v.p. de naam en groep van uw kind(eren) en de dagen.

 

Wij verzoeken u de betaling vóór 1 september over te maken op bankrekening

NL57ABNA0 58.83.63.316 t.n.v. Overblijf De Eendracht o.v.v. de naam van uw kind(eren) en groep(en). Na ontvangst van uw betaling is uw aanmelding geldig.

N.B. Bij te late betaling wordt het totaal bedrag verhoogd met € 5,00 per kind.

 

Bij aanmelding voor vaste dagen tussentijds in het schooljaar, zal een tarief naar rato van het nog resterende aantal maanden worden berekend

 

Incidenteel overblijven:

De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van een strippenkaart.

Deze kaart strippenkaart (10x en 1x gratis) kost € 25,00 en is vooral bedoeld om kinderen die geen abonnement hebben, incidenteel over te laten blijven. Uiteraard kan de strippenkaart ook gebruikt worden om kinderen met “vaste overblijfdagen” een keer extra te laten overblijven. De kaart kan gelden op willekeurige dagen en voor meerdere

kinderen uit één gezin. De strippenkaart blijft in beheer bij de TSO.

U kunt het bedrag overmaken op bankrekening NL57ABNA058.83.63.316 t.n.v. Overblijf De Eendracht o.v.v. de naam van uw kinderen en strippenkaart.

 

Calamiteiten:

Bij calamiteiten is het mogelijk incidenteel kinderen aan te melden voor de overblijf.

Aanmelding en contante betaling van € 2,50 verloopt hierbij via de administratie van school.

 

Aan- en afmelden tussenschoolse opvang:

Als u uw kind af wilt melden of incidenteel wilt laten overblijven, dan kunt u dit doorgeven:

Bellen, app-en of sms’en naar 06 – 22 84 01 81
Vóór 10.00 uur  per mail naar tso@obs-eendracht.nl
Groepen 1 en 2: Vóór 08.30 uur in het schrift van de betreffende groep noteren

 

Aan-/afmeldingen na 10.00 uur alleen per telefoon doorgeven s.v.p.

 

Als u uw kind ziek meldt terwijl het die dag gebruik zou maken van de overblijf, kunt u dit voor 08.30 uur telefonisch of persoonlijk aan de administratie van school doorgeven.

 De TSO zal vervolgens door hen worden geïnformeerd.