Previous Page  18 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 42 Next Page
Page Background

3.2 Verwijzing naar een overzicht

van de gebruikte methoden en

materialen

Wij maken gebruik van de volgende

methoden:

Schatkist (voorbereidend lezen en

rekenen)

Veilig Leren Lezen (aanvankelijk lezen)

Wereld In Getallen (rekenen en wiskunde)

Taal Actief (taalmethode)

Leeshuis (technisch lezen)

Goed Gelezen (begrijpend en

studerend lezen)

Pennenstreken (technisch schrijven)

Natuniek (natuur en techniek)

Wijzer door de wereld (aardrijkskunde)

Argus Clou (geschiedenis)

Veilig Verkeer Nederland/

Utrechts Veiligheids Label (verkeer)

Moet je doen (muziek)

Kunstmenu (cultuur)

Blits (studievaardigheden)

Leefstijl (sociaal-emotionele vaardig-

heden en burgerschap)

3.3 Rol van burgerschap

Burgerschapsvorming brengt jonge

burgers de basiskennis, vaardigheden en

houding bij die nodig zijn om een actieve

rol te kunnen spelen in de eigen leefom-

geving en in de samenleving. Ze maken

kennis met begrippen als democratie,

3. Doelen van het onderwijs

3.1 Beleidsvoornemens op hoofd-

lijnen voor het schooljaar 2016-2017

Het komend schooljaar zullen bij de

beleidsvoornemens een aantal speerpunten

te onderscheiden zijn, o.a.:

1. Invoering van de nieuwe methode

Begrijpend Lezen.

2. Borging van de nieuwe geschiedenisme-

thode Argus Clou (groep 5-8).

3. Lopende (verbeter)trajecten, zoals o.a.

het werken met meervoudige intelligentie,

Leefstijl en het borgen van de nieuwe me-

thodes Wereld in Getallen / Taal Actief.

18

Schoolgids De Eendracht | 2016 - 2017