Previous Page  20 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 42 Next Page
Page Background

te kunnen doen.

Identiteit

- verkennen van de eigen

identiteit en die van anderen; voor welke

(levensbeschouwelijke) waarden sta ik en

hoe maak ik die waar?

Burgerschapsvorming houdt in dat leer-

lingen worden voorbereid op samenle-

ven en op participatie in de samenleving.

Van belang zijn daarbij het ontdekken

van verschillende zienswijzen, leren kijken

vanuit verschillende perspectieven en

een eigen mening leren formuleren

en onderbouwen. Wij gebruiken hiervoor

het programma “Leefstijl”.

20

Schoolgids De Eendracht | 2016 - 2017