Previous Page  21 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 42 Next Page
Page Background

4. Resultaten

4.1 Resultaten die met het onder-

wijs worden bereikt

Opbrengsten

De opbrengsten van de school zijn op

niveau. Dit betreft zowel de tussen- als

eindopbrengsten.

In de PEN (onze digitale nieuwsbrief aan

alle ouders) zullen wij u in de komende

jaren op de hoogte brengen van onze am-

bities en concretere resultaten met u delen.

Conclusie m.b.t. de kwaliteit

De inspectie concludeert dat het reeds aan

de school toegekende basisarrangement

gehandhaafd blijft.

4.2 Toetsgegevens en uitstroom-

bestemmingen

Cito Leerling- en Onderwijs VolgSysteem

Wij hanteren de toetsen van het Cito Leer-

ling- en Onderwijs VolgSysteem. Vanaf

groep 1 nemen we tweemaal per jaar een

aantal landelijk genormeerde toetsen af.

Cito onderscheidt de volgende niveaus:

I

20% ver boven het gemiddelde

II

20% boven het gemiddelde

III

20% de gemiddelde groep leerlingen

IV 20% onder het gemiddelde

V

20% ver onder het gemiddelde

De kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen drie-

maal per jaar een rapport mee naar huis.

Na het eerste en tweede rapport staan

gespreksavonden gepland. Wij verwachten

dat u als ouder op deze avonden aanwezig

bent.

Zie voor meer informatie de website en de

nieuwsbrieven.

Uiteraard kunt u, indien gewenst,

altijd zelf tussendoor een afspraak voor

een gesprek met de desbetre ende

groepsleerkracht(en) maken!

21