Previous Page  22 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 42 Next Page
Page Background

De resultaten van ons onderwijs laten zich

niet vangen in een getalsmatige score. De

veelzijdige ontwikkeling van ieder individu

laat dat niet toe. Toch willen wij u een zeer

beperkt gegeven niet onthouden: de ge-

middelde Cito-eindscore over de

afgelopen drie jaar.

Gemiddeld scoorden wij 535.2. Het landelijk

gemiddelde ligt meestal rond de 535.

Uitstroombestemmingen:

Contacten met ouders op een rij

Ouders worden op de volgende manieren

op de hoogte gebracht van de ontwikke-

ling van hun kind(eren):

Driemaal per jaar via het rapport

(november, maart en juni)

Tweemaal per jaar door middel van

zogenaamde 10-minuten gesprekken

(november en maart)

Gesprekken met ouders naar aanleiding

van externe onderzoeken en/of toetsen,

keuze van vervolgonderwijs etc.

VWO (atheneum/gymnasium)

6 leerlingen ca. 21 % van de leerlingen

HAVO/VWO

2 leerlingen ca. 7 %

HAVO

5 leerlingen ca. 17 %

VMBO/HAVO

2 leerlingen ca. 7 %

VMBO theoretische leerweg (MAVO)

6 leerlingen ca. 21 %

VMBO kader beroepsgericht

1 leerling

ca. 3 %

VMBO basisberoepsgericht

7 leerlingen ca. 24 %

Praktijkonderwijs

0 leerlingen ca. 0 %

22

Schoolgids De Eendracht | 2016 - 2017