Previous Page  27 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 42 Next Page
Page Background

Het naar binnen komen

Alle kinderen komen naar binnen als de

eerste bel gaat. Dat is om 8.25 uur en om

12.55 uur. Bij de tweede bel van resp. 8.30

uur en 13.00 uur kunnen we dan met het

onderwijs beginnen.

De ouders van de kinderen uit de groepen

1 en 2 mogen 5 minuten later het gebouw

verlaten.

Uiteraard kunt u vóór die tijd aan de

leerkracht(en) al een mededeling door-

geven of kort iets vragen/een afspraak

maken.

Het ophalen van de kinderen

De ouders of verzorgers, die de kinderen

ophalen, wachten buiten tot de bel gaat.

Uiteraard geldt dit niet bij regen: u kunt

dan gerust even binnen wachten.

Parkeren auto’s

Wij verzoeken de ouders bij het halen en

brengen zo min mogelijk van de auto ge-

bruik te maken. Het aantal parkeerplaatsen

bij het gebouw is namelijk beperkt. Komt u

toch met de auto, dan kunt u uw auto het

best parkeren bij supermarkt Albert Heijn

of bij de flat aan de Nobel.

Per fiets naar school

Gezien de beperkte ruimte in onze fietsen-

stalling mogen alleen die kinderen per fiets

naar school, die wonen:

1. buiten de wijk Hofland

2. binnen de wijk Hofland:

op Maansteen, Zirkoon, Koraal of

Spinel

op Diamant na Turkoois

op Aquamarijn na Granaat

Een kind tussen 3 en 12 jaar, kleiner dan

135 cm én lichter dan 37 kilo, moet

achterin gebruik maken van een voor

hem of haar geschikt en goedgekeurd

kinderbeveiligingsmiddel (zoals kleuter-

stoeltje of zittingverhoger), vastgezet

met de gordel. Alle anderen moeten de

autogordels gebruiken

Bij incidenteel vervoer over beperkte

afstand volstaat gebruik van de gordel

op de achterzitplaatsen voor kinderen

vanaf 3 jaar

De schoolregels

Zet alle kinderen in de gordels (!) of

indien gewenst in de kinderbeveiligings-

middelen

Vervoer dus ook niet meer kinderen dan

er gordels zijn

Laat kinderen bij voorkeur achterin zitten

(zie regels Wegenverkeerswet)

Zorg dat de kinderen veilig in- en uit

kunnen stappen

Maak gebruik van kindersloten

Voordat we gaan rijden heeft de leer-

kracht de volgende regels met de

kinderen besproken:

a. Pas instappen als dat gezegd wordt

b. De chau eur niet lastig vallen

c. In de gordels blijven zitten

d. Van ramen en deuren afblijven

e. Pas uitstappen als dat gezegd wordt

f. Niet eten en drinken in de auto

De ouder/verzorger rijdt op eigen risico.

Schade aan de auto, verlies van no-claim

(bonus/malus korting) etc. kan niet ver-

haald worden op het bestuur en/of de

school (de directie en de leerkrachten).

Dit geldt ook voor eventuele verkeersboe-

tes.

27