Previous Page  28 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 42 Next Page
Page Background

Mobiele telefoons

Als schoolregel geldt dat de kinderen géén

mobiele telefoon bij zich hebben. Is die

noodzaak er wel, dan moet er een verkla-

ring van de ouders op school aanwezig zijn

en wordt de telefoon aan het begin van de

schooltijd ingeleverd bij de leerkracht.

De telefoon moet uitgeschakeld blijven tot

de kinderen buiten het schoolhek zijn.

Voor wat betreft overblijvende leerlingen

is de regel van kracht dat zij hun mobiel

in de klas (dus bij de leerkracht) laten. Wij

hopen hiermee duidelijk te zijn over onze

voorwaarden rond het gebruik van mobiele

telefoons door leerlingen op school.

Ziek zijn

Bij ziekte of andere redenen van verzuim

dient u de school ‘s morgens vóór 8.30 uur

telefonisch te informeren (niet via de mail).

Mochten wij niets van u gehoord hebben

dan zoeken wij contact met u om te voor-

komen, dat uw kind tussen huis en school

blijft steken.

Ziek worden op school

Als een kind ziek wordt onder schooltijd,

wordt u altijd gebeld om uw kind te komen

ophalen. Bent u niet bereikbaar, dan belt de

school het ‘noodnummer’ dat u ons bij de

inschrijving heeft gegeven.

Geeft u daarom eventuele veranderingen

van nummers direct aan ons door!

Speciale diëten/allergieën

Als uw kind bepaalde dingen niet mag eten

en/of drinken, of lijdt aan een ziekte, dan

geeft u dit aan ons door. De groepsleer-

kracht is daarvan dan op de hoogte.

Dit wordt jaarlijks ook doorgegeven aan

de volgende groepsleerkracht(en).

28

Schoolgids De Eendracht | 2016 - 2017