Previous Page  3 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 42 Next Page
Page Background

Een woord vooraf

Waarom een schoolgids voor ouders?

Scholen verschillen steeds meer in werk-

wijzen, sfeer en resultaten. Dat maakt het

kiezen van een goede school er niet een-

voudiger op. Daarom vraagt de overheid

aan basisscholen een schoolgids te maken.

Deze gids geeft u informatie over onze

school OBS De Eendracht en kan u helpen

bij het bewust kiezen van een basisschool.

In de schoolgids vindt u vooral belangrijke

achtergrondinformatie over de pedago-

gische en onderwijskundige visie van de

school en vele praktische zaken.

Betre ende actuele zaken informeren wij

u via de website en de digitale nieuwsbrief

PEN (Periodiek Eendracht Nieuws).

We hopen dat u onze schoolgids met ple-

zier zult lezen. Vanzelfsprekend kunt u altijd

een afspraak met mij maken voor een toe-

lichting. Uiteraard zijn suggesties voor ver-

betering van onze schoolgids welkom.

Met vriendelijke groet namens het team,

Peter Ranzijn, directeur

onderwijs op maat; passend bij uw kind

waarde(n)vol onderwijs

3