Previous Page  35 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 42 Next Page
Page Background

9.2 Overblijven en naschoolse

opvang

Het overblijven vindt plaats in de multi-

functionele ruimte en in enkele lokalen.

Er zijn vaste overblijfkrachten. De kinderen

die incidenteel overblijven, kunt u van te

voren aanmelden op nummer 06 22 84 01 81

bij Angela Oskam of de via website. Als uw

kind in groep 1, 2 of 3 zit en moet overblijven,

geeft u dit ook door aan de groepsleerkracht.

De kinderen nemen hun eigen brood en

drinken mee en zijn verzekerd. Snoep is ui-

teraard niet toegestaan. Aan het overblijven

zijn kosten verbonden. De ouders die par-

ticiperen bij het overblijven, vallen onder

de normale W.A.-schoolverzekering, die

door de besturen is afgesloten. De overblijf

is ondergebracht in een aparte stichting,

(S.E.O). Voor verdere informatie verwijzen

wij u naar de website.

Buitenschoolse opvang

Voor de OBS de Eendracht verzorgt KMN

Kind & Co de buitenschoolse opvang op

BSO de Tussensprong. De BSO bevindt

zich tussen de twee scholen de Eendracht

en Hoflandschool in. Het ruime BSO lo-

kaal beschikt over verschillende hoekjes

met daarin o.a. een poppenhoek, atelier en

bouwhoek. In de grote ruimte is een mooie

keuken waar samen met de kinderen heer-

lijke gerechten bereid worden. Voor de kin-

deren van de bovenbouw is er een aparte

ruimte om te “chillen”. Voor buitenspelen

maken we gebruik van een groot school-

plein. Ook binnen kan er gebruik gemaakt

worden van de gymzaal van school.

Een opvangmiddag bij KMN Kind & Co

begint, nadat uw kind door een van onze

medewerkers met ons eigen vervoer op

school is opgehaald, met iets te drinken en

te eten aan tafel. Wie wil, vertelt over de

belevenissen op school. Daarna is het tijd

voor ontspanning, iets gezelligs doen. Bui-

tenschoolse opvang is de vrije tijd van het

kind en moet dus vooral leuk zijn. Afhanke-

lijk van de leeftijd van de kinderen gaan ze

boven, beneden of buiten sporten, spelen,

lezen of knutselen. Op maandag worden

toneelactiviteiten aangeboden door een

acteur/regisseur. Hier kunnen kinderen hun

acteertalenten showen en samen een leuke

voorstelling neerzetten.

BSO de Tussensprong is open op maandag,

dinsdag en donderdag van 14.30 uur tot

18.30 uur. In de schoolvakanties is de BSO

van 7.30 uur tot 18.30 uur geopend.

Opvang nodig vóór school?

VSO de Tussensprong biedt opvang aan op

maandag, dinsdag en donderdag van 7:30

tot 8:45 uur. De pedagogisch medewerker

brengt de kinderen naar school en zorgt

dat de overdracht aan de leerkracht goed

verloopt.

U bent van harte welkom om een kijkje te

komen nemen op onze locatie. Voor het

maken van een afspraak kunt u contact op-

nemen met clustermanager Anja Edelman

(a.edelman@kmnkindenco.nl

of 06 – 253

199 83).

Voor vragen over plaatsingsmogelijkheden

kunt u contact opnemen met onze afdeling

planning via

planning@kmnkindenco.nl

of

via telefoonnummer: 030 - 600 47 50.

35