Previous Page  36 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 42 Next Page
Page Background

Kijk voor meer informatie ook op www.

kindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-

tussensprong

9.3 Brede School

Ook dit schooljaar worden de naschoolse

activiteiten gecontinueerd. Deze activitei-

ten vinden zoveel mogelijk op school plaats

en sluiten zoveel mogelijk aan op de regu-

liere lestijden.

9.4 Inspectie van het onderwijs

De inspectie heeft een aantal taken,

waarvan de belangrijkste is: het toezien

op de naleving van de wettelijke voor-

schriften. De inspectie van het basison-

derwijs voor De Eendracht is gevestigd in

Utrecht. Het adres is:

Postbus 2730, 3500 GS Utrecht.

Speciaal voor ouders met vragen over

onderwijs, die niet door de leerkracht of

schoolleiding beantwoord kunnen worden,

is er een gratis telefoonnummer geopend:

0800 – 5010. Tevens kunt u vragen stellen

via de internetsite

www.50tien.nl

9.5 Fotograferen en filmen in school

en rond de school

Hoewel we er naar streven om zo min

mogelijk regels op te stellen, ontkomen

we er soms toch niet aan. Recentelijk zijn

er nogal wat vragen gesteld over wat

er wel/niet gefotografeerd of gefilmd

mag worden. Naar aanleiding daarvan is

het volgende besloten. Filmen door ou-

ders in de klas kunnen we niet toestaan.

Natuurlijk mogen bijzondere activiteiten

van uw kind wel vastgelegd worden op

foto’s. Zo vinden ouders in de onderbouw

het vaak leuk om enkele foto’s te hebben

van de verjaardag op school. Dit is geen

enkel probleem. Het filmen en/of fotogra-

feren van algemene activiteiten, zoals het

schoolvoetbal, het podiumfeest e.d. vinden

wij geen probleem, mits anderen daar geen

overlast van ondervinden.

9.6 Foto’s op de website

In de loop van het schooljaar worden van

allerlei schoolse- en buitenschoolse acti-

viteiten foto’s gemaakt, die op de website

36

Schoolgids De Eendracht | 2016 - 2017