Previous Page  38 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 42 Next Page
Page Background

uit een jeugdarts, een jeugdverpleeg-

kundige en een doktersassistente.

Gezondheidsonderzoeken

U krijgt bericht als uw kind aan de beurt is

voor onderzoek. De standaard preventieve

onderzoeken vinden plaats op het CJG en

op school. In principe is het eerste onder-

zoek in de basisschoolleeftijd in groep 2

met ouders op het CJG, daarna in groep 7

zonder ouders op school. Bij groep 2 krijgen

ouders direct de terugkoppeling. Bij groep

7 worden de ouders schriftelijk geïnfor-

meerd over de bevindingen. Hierbij staat

ook vermeld of er nog een vervolgcontact

komt met een jeugdarts of jeugdverpleeg-

kundige. U krijgt dan een uitnodiging om

samen met uw kind naar het spreekuur te

komen.

Extra afspraak voor vragen,

een onderzoek of gesprek

Alle ouders en kinderen kunnen gebruik

maken van de mogelijkheid om een extra

afspraak te maken bij de GGD. U kunt er

terecht met vragen over de ontwikkeling of

lichamelijke en/of geestelijke gezondheid

van uw kind, voor onderzoek of een gesprek.

Deze afspraken vinden plaats in het CJG.

U kunt gebruik maken van de mogelijkheid

voor een extra afspraak, als:

U zelf vragen heeft over de ontwikkeling

of gezondheid van uw kind

Het consultatiebureau aangeeft dat

onderzoek of een gesprek gewenst is

De leerkracht zich zorgen maakt, en

in overleg met u een afspraak op het

spreekuur voorstelt en dit doorgeeft aan

de GGD.

Het onderzoek op school aanleiding

geeft tot extra onderzoek of een gesprek

In het eerste geval maakt u zelf een af-

spraak. In de overige drie gevallen ontvangt

u een uitnodiging van de GGD.

Telefonisch spreekuur voor opvoed- en

gezondheidsvragen

Heeft u een vraag over de opvoeding of

de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u

contact met de GGD opnemen van maan-

dag t/m vrijdag tijdens kantoortijden. U

wordt dan altijd dezelfde dag nog terug-

gebeld door een jeugdverpleegkundige.

U kunt de GGD bereiken op telefoon-

nummer 033 – 4600046.

Vaccinaties DTP en BMR

In het jaar dat uw kind negen jaar wordt,

krijgt u een oproep om uw kind te laten

vaccineren. Kinderen krijgen twee vaccina-

ties. De DTP-prik tegen difterie, tetanus en

polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen

en rode hond.

Meer informatie:

www.ggdmn.nl

of mail naar

jeugdgezondheidszorg@ggdmn.nl

Medisch dossier

De gegevens, die tijdens een onderzoek

verzameld zijn, worden verwerkt in het

medisch dossier van het kind. Als u iets wilt

bespreken, maar dit liever niet op papier

ziet, kunt u dit altijd aangeven. Vanzelf-

sprekend valt dit medisch dossier onder de

geheimhoudingsplicht. Het kan zijn dat u

tussentijds vragen of problemen heeft, die

u met de jeugdarts wilt bespreken. Het is

38

Schoolgids De Eendracht | 2016 - 2017