Previous Page  40 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 42 Next Page
Page Background

9.10 Advies- en Meldpunt Kinder-

mishandeling (AMK)

Er is een protocol opgesteld waarin

beschreven staat wanneer wij contact

opnemen met het AMK. Dit protocol is op-

vraagbaar bij directie of intern begeleider.

9.11 Gevonden voorwerpen

Er staat op school, bij de hoofdingang, een

kist met gevonden voorwerpen. Is uw kind

iets kwijt, kijkt u daar dan even in.

Tweemaal per jaar worden de gevonden

voorwerpen gesorteerd en uitgestald tij-

dens de spreekavonden. Daarna wordt het

restant geschonken aan een instantie.

Kleine en/of waardevolle spullen worden in

de personeelskamer bewaard.

Bent u iets kwijt en heeft onze school het

niet, dan loont het wellicht de moeite om

ook even in de andere school van het

complex te gaan kijken.

Het is niet de bedoeling, dat kinderen de

klassen rond gaan als zij iets gevonden

hebben, of iets kwijt zijn.

9.12 Pauze

Elke dag wordt de ochtend voor alle groe-

pen onderbroken om te pauzeren. De kin-

deren worden dan in de gelegenheid ge-

steld om wat fruit of een ‘gezonde’ koek te

eten en om iets te drinken. De kinderen ne-

men zelf iets van thuis mee. Op woensdag

is het fruitdag. U kunt een goed sluitende

beker met een melkproduct, jus d’orange,

appelsap of iets dergelijks meegeven.

Uiteraard geen snoep, cake, chips, cola of

anderszins!

9.13 Bewegingsonderwijs

De gymnastiek- en spellessen voor de

groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de

sportzaal bij de school. De groepen 1 en

2 maken gebruik van het speellokaal. Het

dragen van gymnastiekschoenen is daarbij

verplicht; bij de kleuters graag zonder ve-

ters. Deze schoenen mogen niet buiten ge-

dragen zijn. Verder hebben de kinderen een

T-shirt en gymbroek nodig, bij voorkeur

een korte broek. Mocht toch de voorkeur

worden gegeven aan een lange broek, dan

dienen de pijpen nauwsluitend te zijn in

verband met de veiligheid.

40

Schoolgids De Eendracht | 2016 - 2017