Previous Page  41 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 41 / 42 Next Page
Page Background

Gymregels

Je hebt altijd je gymkleding mee op

de dag dat je gym hebt (broek, shirt,

schoenen!)

Als je je gymkleding bent vergeten, mag

je niet meedoen en ook niet aan de kant

zitten

Je mag ook niet meedoen als je je

schoenen bent vergeten!

Je kleedt je om in de kleedkamer en

loopt dus niet met je schoenen in je

hand de gymzaal in

Als de andere klas nog in de gymzaal is,

dan wacht je tot deze klas naar de kleed-

kamer komt. Je gaat dus pas de gymzaal

in als de klas voor je klaar is!

Ben je geblesseerd, neem dan een briefje

van thuis mee, dan mag je wel kijken

tijdens de gymles

Als je lange haren hebt, draag je je haren

in een staart

Gymschoenen met een sto en onder-

kant worden niet goedgekeurd. Je gym-

schoenen hebben een rubberen

onderkant

Je draagt in principe geen gymschoenen

met zwarte zolen. Omdat niet alle

gymschoenen met zwarte zolen afgeven,

mag je ze door de leerkracht laten

keuren

Je mag geen sieraden dragen tijdens

de gymles

Voor de gymles ga je naar het toilet

Als je wat wilt drinken of heel nodig naar

het toilet moet, dan vraag je dat eerst

aan de leerkracht

Overlevingszwemmen

In groep 7 & 8 wordt de kinderen een cur-

sus overlevingszwemmen aangeboden. Om

hieraan deel te nemen, moeten de kinderen

minimaal in het bezit zijn van hun A-diplo-

ma. De kinderen leren hoe je jezelf op een

handige manier uit verschillende hachelijke

situaties kunt redden. Aangezien de school

het zwembad moet huren, zijn hieraan kos-

ten verbonden. Tijdens de informatieavond

van groep 7 & 8 zal dit aan de orde komen.

9.14 Zieke leerkracht/vervanging

In geval van ziekte van een leerkracht

wordt er door de directie voor vervanging

gezorgd. Dit lukt, zij het soms wat moei-

zaam, vrijwel altijd. Het kan wel eens voor-

komen, dat uw kind in een paar dagen met

verschillende ‘inval’-leerkrachten te maken

krijgt. Hoewel wij dit altijd trachten te voor-

komen, vragen wij de ouders om begrip als

dit niet te vermijden is. Als er geen ‘inval’-

leerkracht beschikbaar is, kan een groep

over andere groepen verdeeld worden.

9.15 Speelgoedmiddag

Voor de kleutergroepen is op de laatste

donderdagmiddag van de maand een zo-

genaamde speelgoedmiddag. De kinderen

mogen dan van thuis speelgoed mee naar

school nemen. Dit wordt altijd ruim van

tevoren via een raambiljet bij de groepen

aangekondigd. De school kan niet verant-

woordelijk worden gesteld voor speelgoed

dat tijdens zo’n middag kwijt raakt of kapot

gaat.

9.16 Huiswerk

In groep 5 krijgen de leerlingen

Nederlandse topografie als huiswerk.

Vanaf groep 6 wordt, mede als voorberei-

41