Previous Page  42 / 42
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 42
Page Background

ding op het voortgezet onderwijs, gestart

met het gedoseerd opgeven van huiswerk.

Vanaf deze groep maakt het leren werken

met een schoolagenda een vast onderdeel

uit van het programma. Daarnaast geeft de

groepsleerkracht gerichte aanwijzingen, op

welke wijze het huiswerk het best gedaan

kan worden.

Wanneer er andere redenen voor huiswerk

zijn, wordt daarover eerst met de betref-

fende ouder(s) contact opgenomen.

9.17 Stabilo-pen

In groep 5 krijgen de kinderen een Stabilo-

pen van de school. Er zijn aparte pennen

voor de linkshandige leerlingen.

9.18 Verjaardagen

Verjaardagen vieren op school is voor de

kinderen een hele belevenis en wij maken

er op school dan ook graag een feest van.

Om het feest compleet te maken mogen de

ouders van de groepen 1 en 2 bij het vieren

van de verjaardag aanwezig zijn; u komt

dan met de jarige iets later naar school.

Neemt u hierover vooraf wel eerst even

contact op met de groepsleerkracht.

De jarigen trakteren alleen de kinderen in

de eigen groep.

U begrijpt dat gevaarlijk snoep, zoals lolly’s

en harde zuurtjes - naast cadeautjes -, niet

mag en kán worden uitgedeeld. Beperkt

u daarnaast ook de hoeveelheid. Ook bij

spreekbeurten mogen er geen cadeautjes

worden uitgedeeld.

verantwoordelijkheid

succeservaring

persoonlijke groei

De basis is verantwoordelijkheid.

Alle vlakken staan symbool voor

kernwaarden. Het ruwe vlak geeft de

‘persoonlijke groei’ weer: deze blijft

in ontwikkeling

9.19 Verlofregeling

Wij verwijzen u voor de regelgeving en

formulieren naar onze website .

Vragen?

Heeft u nog vragen? Wendt u zich dan

tot de directeur van de school of tot de

leerplichtambtenaar. Het telefoonnummer

van de leerplichtambtenaar van de ge-

meente De Ronde Venen is 0297-291616.

42

Schoolgids De Eendracht | 2016 - 2017