Previous Page  5 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 42 Next Page
Page Background

uitbreiding leerstofaanbod met een

vreemde taal

handelings- en opbrengstgericht werken

kunst en cultuur

verdieping en verrijking van leerstof-

aanbod en vorming

invoering nieuwe geschiedenismethode

Argus Clou

Borging nieuwe taalmethode Taal Actief

Borging nieuwe methode Begrijpend

Lezen

1.5 De school draagt zorg voor een

zo goed mogelijke samenwerking

met de ouders en de leerlingen

Dit doen wij door:

de ouders te betrekken bij het leren van

hun kind d.m.v. informeren en bevragen

de ouders te vragen om zelf contact op

te nemen met school bij problemen

de leerlingen te betrekken bij afspraken

die voor hen gelden, zodat ze medever-

antwoordelijk worden

Om de kwaliteit te waarborgen, maken

wij gebruik van het instrument ‘Werken

Met Kwaliteit’ (WMK-PO). Wij zijn een zelf-

lerende organisatie. Wij werken volgens de

‘kwaliteitskringloop’: kwaliteit bepalen,

verbeteren, bewaken en borgen. Het team

staat model voor deze werkwijze en laat dit

zien in concreet gedrag. Gedrag is omkeer-

baar (spiegelen, modellen).

1.4 School in ontwikkeling

Naast het huidige aanbod komen de

volgende zaken in de (nabije) toekomst

nadrukkelijk aan de orde:

verdere uitwerking en borging van

informatietechnologie

meervoudige intelligentie, talentont-

wikkeling

verdere uitwerking van het concept

coöperatief leren

verdieping en verrijking van sociaal-emo-

tionele vaardigheden d.m.v. LEEFSTIJL

aandacht voor hoogbegaafdheid

5