Previous Page  7 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 42 Next Page
Page Background

Als de ontwikkeling anders gaat dan ver-

wacht, is afstemming nodig tussen ouder,

leerkracht en kind om te komen tot een

plan van aanpak dat leidt tot:

duidelijkheid t.a.v. de mogelijkheden van

het kind

duidelijkheid t.a.v. de verwachtingen/

mogelijkheden van leerkracht en/of

ouder

een werkwijze die past bij de visie op

onderwijs en vorming van kinderen met

behoud van leerplezier

uitgaan van de mogelijkheden, gericht

op het beheersen en ontwikkelen van de

basis, namelijk:

kennis en vaardigheden

werkhouding

sociaal gedrag

Dit wordt gerealiseerd door inspanning

van leerling, leerkracht en ouder(s) en met

eventuele ondersteuning van interne en/of

externe begeleiders/remedial teachers (in-

dien beschikbaar).

1.8 De school zorgt voor een zo

goed en veilig mogelijk omgevings-

aanbod

De school zorgt ervoor dat:

er een prettig werk-, leer- en leefklimaat is

er sprake is van een blijvende zorg van

een ieder, nodig voor het onderhouden

en verbeteren van leermiddelen, gebouw

en directe omgeving

1.9 Uitgangspunten voor leiding

geven aan onze lerende organisatie

Vanuit de schoolleiding wordt er naar

gestreefd zoveel mogelijk menskracht, tijd

en andere middelen te besteden aan het

leiden/begeleiden van onze leerlingen.

Het uitgangspunt is daarbij dat iedere

leerkracht toegewijd is aan de school en

de kinderen.

De leiding van een lerende organisatie

zorgt voor optimale faciliteiten, zodat elk

teamlid haar/zijn taak zo goed mogelijk kan

uitvoeren. Dit uit zich in zoveel mogelijk

beschikbaar zijn voor:

leerkrachten

collegiale consultatie

klassenbezoek en ondersteunende

gesprekken

functionerings- en voortgangs-

gesprekken

leerlingen

ouders

7