Previous Page  8 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 42 Next Page
Page Background

2.1 Adres

OBS De Eendracht

Eendracht 7, 3641 ML Mijdrecht

telefoon

0297 – 285586

e-mail adres

info@obs-eendracht.nl

website

www.obs-eendracht.nl

directeur

P. Ranzijn

(mobiel - 06 83 171 088)

adjunct

A. Meijer

2.2 Het bevoegd gezag

OBS De Eendracht maakt deel uit van

de Stichting AURO voor Openbaar

Primair Onderwijs. Onder dit bestuur vallen

10 openbare basisscholen. Het stichtings-

bestuur heeft een Raad van Toezicht.

Daarnaast is de heer J. Postma aangesteld

als directeur/bestuurder.

Adres:

Stichting AURO voor OPO

Postadres:

Postbus 1108

3640 BC Mijdrecht

Bezoekadres:

Eendracht 5

3641 ML Mijdrecht

telefoon:

0297-255116

website:

www.stichtingauro.nl

e-mail:

info@stichtingauro.nl

2. De school

2.3 Relatie wijk, gebouwensituatie

De school is gehuisvest in een scholen-

complex, waarin zich ook een R.K. basis-

school bevindt. Om het complex ligt een

groot schoolplein, dat door de twee

scholen gemeenschappelijk wordt gebruikt.

De school wordt aan twee kanten ingeslo-

ten door wegen, de Dr. v.d. Berglaan en de

Dukaton.

Alle groepen bevinden zich in hetzelfde

gebouw. Gymnastiek wordt gegeven in een

zogenaamde minisporthal (groepen 3 t/m

8), gelegen naast het scholencomplex en

in een speellokaal (groepen 1 en 2).

2.4 Leerlingenpopulatie

Op 1 oktober 2015 had de school 189

leerlingen.

2.5 Inschrijving

De directeur die de intake verzorgt, nodigt

de ouder(s) uit voor een gesprek.

Indien het een eerste kind uit een gezin

betreft, ontvangt u van ons eerst informatie

over het lopende schooljaar, zodat u zich

vooraf reeds kunt oriënteren. Uw kind is bij

het gesprek eveneens van harte welkom.

Het gesprek vindt in principe onder school-

tijd plaats. U kunt dan namelijk de sfeer in

de school proeven.

Ook bij kinderen die ouder zijn dan vier jaar

8

Schoolgids De Eendracht | 2016 - 2017