Previous Page  9 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 42 Next Page
Page Background

en dus al een andere basisschool bezocht

hebben, vindt altijd een informatief gesprek

plaats met de ouders. In dat gesprek komt

ook ter sprake waarom (eventueel) van

school gewisseld wordt.

2.6 Wennen op school

Omstreeks een maand voorafgaand aan de

eerste schooldag van uw kind ontvangt u

van ons bericht wanneer en in welke groep

uw kind welkom is. De groepsleerkracht bij

wie het kind in de klas komt, neemt ver-

volgens contact met u op voor een kennis-

makingsgesprek.

In groep 1 bestaat de mogelijkheid om uw

kind totaal 5 dagdelen te laten wennen.

Welke dagdelen dat eventueel zullen zijn,

wordt in onderling overleg met de groeps-

leerkracht bepaald.

Wij adviseren echter wel om op de peuter-

speelzaal of het kinderdagverblijf, in een

vertrouwde omgeving, uw kind zijn/haar

verjaardag te laten vieren, als afsluiting van

deze periode.

Uw kind is de maandag na zijn/haar vier-

de verjaardag van harte welkom op onze

school.

2.7 Zorg voor het jonge kind

In groep 1 en 2 wordt de ochtend bijna al-

tijd begonnen in de kring. Daarna wordt de

ochtend gevuld met activiteiten (bijvoor-

beeld: spel-, werkles, gym). De activiteiten

voor de oudsten zijn vaak gericht op de

voorbereiding op groep 3, zoals voorberei-

dend reken- en taalonderwijs, waarbij het

speelse element vooral niet vergeten wordt.

Wij werken met de methode “Schatkist”.

Het totale aanbod is volledig dekkend

voor de doelen zoals die door het

ministerie/de overheid gesteld worden.

Tenslotte is ook de beginnende gecijferd-

heid en geletterdheid heel belangrijk in de

kleutergroepen. De kinderen maken op hun

niveau kennis met cijfers, letters en woor-

den. Wat er daadwerkelijk mee gedaan

wordt is afhankelijk van het niveau en de

aandacht die het kind er voor heeft.

9