Rekenles met stroopwafels? Kom maar op met die 'breuken'!

Vandaag hebben de leerlingen kennis gemaakt met breuken, in combinatie met procenten. Eerst weer even de breuken herhalen...Hoe blijft dit het beste hangen? Door er een lekkere les van te maken:

Men neme een pakje stroopwafels en vervolgens maak je er halve, vierden en achtsten van!

En daarna? HEEL SNEL opeten natuurlijk! Smakelijk feestje, die rekenlessen in groep 7...